Tính năng quản lý Module: hiển thị ở nhiều vị trí và giao diện khác nhau


Tính năng quản lý Module: hiển thị ở nhiều vị trí và giao diện khác nhau

Sky-CMS cho phép 1 Module có thể hiển thị ở nhiều vị trí khác nhau trên cùng 1 giao diện.

Với phương châm "không ngừng sáng tạo, chúng tôi mới nâng cấp tính năng quản lý Module, cho phép quản lý Module theo nhiều giao diện khác nhau. Bạn sẽ hoàn toàn chủ động việc bố trí Module hiển thị ở các vị trí nào thuộc giao diện nào.


Với tính năng mới này, việc thay đổi giao diện mới cho website sẽ rất dễ dàng mà không làm ảnh hưởng gì tới các giao diện cũ. Các giao diện có thể khác nhau không chỉ đơn giản là về màu sắc mà có thể khác hẳn nhau về bố cục và phong cách.