SEO - Quảng cáo trực tuyến


Google Adwords - Quảng cáo từ khóa

Google Adwords - Quảng cáo từ khóa

Dịch vụ Quảng cáo từ khóa Google Adwords cho phép các người đăng quảng cáo trả tiền cho Google để được liệt kê ở những vị trí ngay trang đầu tiên khi khách hàng tìm kiếm với những từ khóa nhất định. Điều này sẽ làm cho các người đăng quảng cáo có thể tiếp thị được website của mình đến đúng đối tượng khách hàng một cách có chọn lọc và hiệu quả nhất.

 

S-EmailTracker - Công cụ theo dõi, thống kê chiến dịch Email Marketing

S-EmailTracker - Công cụ theo dõi, thống kê chiến dịch Email Marketing

S-EmailTracker là 1 dịch vụ chạy trực tuyến, cho phép bạn xem được thống kê, từ đó theo dõi được hiệu quả của cả chiến dịch Email Marketing:
- Thống kê số người mở (đọc) email
- Thống kê số người click vào các liên kết mà bạn đã chèn ở nội dung email
- Thống kê số người từ chối nhận email của bạn