S-EmailTracker - Công cụ theo dõi, thống kê chiến dịch Email Marketing


S-EmailTracker - Công cụ theo dõi, thống kê chiến dịch Email Marketing

S-EmailTracker là 1 dịch vụ chạy trực tuyến, cho phép bạn xem được thống kê, từ đó theo dõi được hiệu quả của cả chiến dịch Email Marketing:
- Thống kê số người mở (đọc) email
- Thống kê số người click vào các liên kết mà bạn đã chèn ở nội dung email
- Thống kê số người từ chối nhận email của bạn


Với mỗi loại thống kê, bạn có thể xem chi tiết như: mở vào giờ nào trong ngày, ngày thứ mấy trong tuần, ngày nào trong tháng...
Từ đó bạn sẽ biết được người nào mở email nhiều nhất, ngày giờ nào mà nhiều người hay mở và đọc email của bạn.

S-EmailTracker là 1 dịch vụ chạy trực tuyến có thể sử dụng ở bất kỳ phần mềm Email Client nào (MS Outlook, Thunderbird...) và cả webmail (gmail, yahoo...). Bạn chỉ cần chèn 1 hình ảnh và các liên kết vào nội dung mail gửi đi, S-EmaiTracker sẽ tự động xử lý khi người nhận mở mail hoặc click liên kết. Các thông tin này sẽ được tự động thống kê và vẽ thành biểu đồ.Bạn có thể sử dụng tên miền của bạn cho dịch vụ S -EmailTracker, tức là thay vì http://emailtracker-demo.gweb.vn, bạn có thể sử dụng http://têncôngtybạn.com để tăng sự tin tưởng của người nhận

Vì sao? Vì bạn là người gửi email marketing nên các liên kết trong nội dung email gửi đi thường là liên kết tới website của bạn. Các liên kết này sẽ được tự động chuyển đổi thành các liên kết của S-EmailTracker (để có thể thống kê). Vì vậy nếu các liên kết có dạng têncôngtybạn thì người nhận sẽ tin tưởng hơn khi click vào liên kết đó.


Bên dưới là các thông tin cho phép bạn dùng thử dịch vụ S-EmailTracker:

Link truy cập: http://emailtracker-demo.gweb.vn/admin
Username: demo
Password: demo