Module Danh mục


Module Danh mục

Module Danh mục cho phép hiển thị các Danh mục con thuộc nhiều Kiểu Danh Mục khác nhau:
- Danh mục Bài Viết
- Danh mục Sản Phẩm
- Danh mục Hình Ảnh - Flash
- Danh mục Video - Clip

 

 Bạn cũng có thể lựa chọn các Hiệu Ứng hiển thị khác nhau ở Tùy Chọn

Cấu hình hiển thị

 

Hiển thị tất cả

 

Click xổ xuống

 

Xổ phải