• Truy cập từ bất kỳ đâu
  • Mua và thanh toán nhanh chóng với Giải pháp Tiền ảo

Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng


Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng

Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng Sky Shop được xây dựng trên nền tảng Web Base với tiêu chí đơn giản, thân thiện nên người dùng không cần biết nhiều về máy vi tính và kế toán vẫn nhanh chóng sử dụng thành thạo phần mềm. Sản phẩm phần mềm có thể áp dụng cho các loại hình kinh doanh như quản lý siêu thị, chuỗi cửa hàng, trung tâm chăm sóc sắc đẹp...

TÍNH NĂNG

1. Hệ thống

- Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.
- Thay đổi mật khẩu.
- Cấu hình hệ thống

2. Hoạt động nghiệp vụ

- Quản lý danh mục Cửa hàng
- Quản lý danh mục Mặt hàng
- Quản lý bán hàng
- Hóa đơn bán hàng
- Tổng hợp công nợ
- Thống kê doanh thu
- Thống kê mặt hàng bán
- …

3. Kho hàng:

- Danh mục kho
- Danh mục nhà cung cấp
- Quản lý xuất, nhập, tồn kho.
- Kiểm kê kho
- Quản lý công nợ.
- Quản lý thu chi.
- …

4. Quỹ

- Danh mục phiếu thu chi
- Tạo phiếu thu
- Tạo phiếu chi

5. Báo cáo

- Báo cáo bán hàng: tình hình kinh doanh, lợi nhuận, báo cáo theo từng nhân viên bán hàng, theo sản phẩm...
- Báo cáo kho hàng: xuất, nhập, tồn...
- Báo cáo quỹ: tiền mặt, tổng hợp thu chi..
- …

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHẦN MỀM